Informatie platform Zorg en Welzijn Gehandicapten.info | Nieuws Zorg en Welzijn VG GGZ JGZ OZ Wajong Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten arbeidsbeperking
Gehandicapten informatieplatform zorg en welzijn

Dit is een verouderde versie van de website Klik hier om naar de nieuwe site te gaan

  Regelhulp Kennisbank Nieuws Organisaties Sport Uitstapjes Vacatures Vakantie Vrijwilligerswerk

Gehandicapten info De pagina wordt geladen
Een moment geduld.

Gehandicapten info Kennisbank - informatie over Wajong
Mensen die op jonge leeftijd een ziekte of handicap hebben gekregen, krijgen ondersteuning van de overheid. Dit gebeurt via de Wet Wajong. Wet Wajong staat voor Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. De Wet Wajong helpt bij het vinden van passend werk of ondersteuning tijdens een opleiding en zorgt voor (een aanvulling op het) inkomen. Een Wajong-uitkering geldt voor jongehandicapten vanaf 18 jaar.

Wat houdt de Wet Wajong in?
In de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) staat het recht op arbeidsondersteuning voor jongeren met een arbeidsbeperking centraal. Deze wet is ingegaan per 1 januari 2010. Tot die tijd gold de oude wet, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

Individueel participatieplan
De Wet Wajong is erop gericht jongeren met een beperking te ondersteunen bij het vinden en houden van een baan bij een reguliere werkgever. Een middel om dit te bereiken is het opstellen van een individueel participatieplan. Als u kunt werken, maakt u samen met uw arbeidsdeskundige bij het UWV een participatieplan. Hierin staat wat uw mogelijkheden zijn en welke ondersteuning u nodig heeft.
Werkregeling
De Werkregeling jonggehandicapten gaat ervan uit dat iedere jonggehandicapte inkomen heeft en dat (meer) werken moet lonen. Afhankelijk van hoeveel u in werkelijkheid verdient, varieert de aanvulling op uw inkomen. De inkomensondersteuning in de werkregeling kent 2 fasen. Eerst vindt er een voorlopige beoordeling plaats, meestal vlak voor de 18e verjaardag. De definitieve beoordeling gebeurt in het algemeen op 27-jarige leeftijd. Het UWV bekijkt ook tussen uw 18e en uw 27e jaar of u inmiddels meer of minder kunt werken. Bij de definitieve beoordeling wordt vastgesteld wat u ondanks uw handicap nog kunt verdienen, met of zonder arbeidsondersteuning.

Inkomensondersteuning
Als u jonggehandicapt bent en u heeft om medische of arbeidskundige redenen geen perspectief op een gewone baan, ook niet met ondersteuning, kunt u nog steeds recht hebben op een volledige Wajong-uitkering. Dit is 75% van het wettelijk minimumloon.
Oude Wajong

De Wet Wajong geldt voor nieuwe gevallen. De regels van de oude Wajong blijven voor u gelden als u:
al voor 1 januari 2010 een Wajong-uitkering ontving;
voor 1 januari 2010 een uitkering heeft aangevraagd en hier recht op had op basis van de oude Wajong.

Wanneer en hoe vraag ik een Wajong-uitkering aan?
Wanneer u het beste een Wajong-uitkering kunt aanvragen, hangt af van uw situatie. U vraagt de uitkering aan bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Tijdig aanvragen Wajong-uitkering
Heeft u sinds uw zeventiende verjaardag (of al sinds daarvoor) een ziekte of handicap? Vraag de uitkering dan 4 maanden vóór uw achttiende verjaardag aan. U krijgt dan Wajong vanaf uw achttiende verjaardag. Kreeg u een ziekte of handicap toen u studeerde of een opleiding volgde en bent u jonger dan 30 jaar? Vraag dan de uitkering aan uiterlijk 8 maanden nadat u de ziekte of handicap kreeg. U krijgt dan een Wajong-uitkering vanaf 1 jaar na het begin van uw ziekte of handicap.
Formulier aanvraag Wajong
U vraagt de uitkering aan met een formulier dat u vindt op de website van het UWV. Na het invullen print u het formulier uit, ondertekent dit en stuurt het per post op. Het adres vindt u op het formulier. U kunt het UWV ook vragen u een papieren formulier toe te sturen.


Bron: www.rijksoverheid.nl