Informatie platform Zorg en Welzijn Gehandicapten.info | Nieuws Zorg en Welzijn VG GGZ JGZ OZ Gehandicapten info | Kennisbank | Ouders
Gehandicapten informatieplatform zorg en welzijn

Dit is een verouderde versie van de website Klik hier om naar de nieuwe site te gaan

  Regelhulp Kennisbank Nieuws Organisaties Sport Uitstapjes Vacatures Vakantie Vrijwilligerswerk

Gehandicapten info De pagina wordt geladen
Een moment geduld.

Gehandicapten info Waar lopen verstandelijk gehandicapte ouders tegenaan?
Verstandelijk gehandicapte ouders voelen net zo veel liefde voor hun kind als elke andere ouder. Maar om een kind groot te brengen is dat niet genoeg. Daarvoor moet iemand ook kunnen plannen en organiseren, problemen oplossen, zich inleven in zijn of haar kind en nog veel meer. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen dat meestal niet allemaal vanzelf.

Ze kunnen deze problemen tegenkomen:
Ze zijn vaak onvoorspelbaar voor hun kind.
Ze doen bijvoorbeeld niet wat ze hebben beloofd. Of ze vinden ineens iets goed wat ze eerst hadden verboden. Hun kinderen nemen hen dan niet meer serieus.
Ze bieden hun kind niet genoeg vastigheid.
Ze kunnen vaak moeilijk grenzen stellen of hebben problemen bij het organiseren van alles wat je op een dag doet.
De ouders vinden het moeilijk om op een positieve manier met hun kind om te gaan, bijvoorbeeld door complimentjes te geven of te luisteren naar wat het kind vertelt.
Ouders met een verstandelijke beperking kunnen moeilijk omgaan met agressie, boosheid en huilbuien van hun kinderen.
Ze hebben moeilijkheden met straffen en belonen. Ze hebben weinig geduld.
Ze verzorgen hun kinderen soms niet goed, bijvoorbeeld doordat ze te weinig of ongezond eten geven of ze niet goed kleden.
Ze vinden het moeilijk om beslissingen te nemen. In een crisis of in een nieuwe situatie reageren ze vaak zonder na te denken of paniekerig.
Ze stimuleren de ontwikkeling van hun kind niet genoeg. Ze kunnen minder goed inspelen op de vragen en behoeften van de kinderen, zoals hulp bij hun huiswerk.
Aan de ene kant verwaarlozen ze hun kinderen vaak, terwijl ze ook juist weer overbeschermend kunnen zijn. De kinderen lopen meer risico op mishandeling.

Ouders met een verstandelijke handicap zijn niet de enigen met dit soort problemen. Ook sommige andere ouders hebben veel moeite met de opvoeding van hun kinderen. Maar bij ouders met een verstandelijke handicap komen dit soort problemen wel extra vaak voor.

Ervaringen met verstandelijk gehandicapte ouders
Het ouderschap gaat mensen met een verstandelijke handicap meestal niet zo makkelijk af. De ervaringen zijn vrij slecht. Vaak komen ze in een van de volgende situaties terecht:

Het lukt ze niet hun kind goed te verzorgen.
Zodra het kind ongeveer drie jaar is en de ouders het echt moeten gaan opvoeden kunnen ze het niet meer aan. Ze hebben dan ondersteuning nodig van heel veel hulpverleners. Ze redden het daarmee net wel of net niet.
Het kind wordt de ouders de baas en moet uit huis worden geplaatst.
Het kind blijft bij de ouders wonen, maar de grootouders voeden het kind op.
Het is dus heel belangrijk dat de ouders goede ondersteuning krijgen.

Ondersteuning voor verstandelijke gehandicapte ouders
Ouders met een verstandelijke handicap die een kind hebben, kunnen voor ondersteuning terecht bij de MEE-organisatie in hun regio. De ouders kunnen een afspraak maken voor een gesprek met een zorgconsulent. Die bekijkt wat voor ondersteuning de ouders precies nodig hebben en waar ze voor openstaan.

Er zijn verschillende vormen van ondersteuning. Sommige ouders hebben genoeg aan een korte opvoedcursus. Andere ouders worden lange tijd thuis begeleid. Voorbeelden van begeleiding thuis zijn praktische pedagogische gezinsbegeleiding en Families First. In een opvoedcursus krijgen de deelnemers adviezen en steunen ze elkaar. Voorbeelden van onderwerpen in de cursus zijn: lichamelijke verzorging, straffen en belonen, aandacht en complimentjes geven, nee zeggen en verbieden, meedoen op school, geld en spelletjes doen. Er wordt gepraat, maar ook geoefend door situaties na te spelen.

De consulenten van MEE kunnen ook zorgen voor extra opvang van het kind in een gastgezin, in de buitenschoolse opvang of in een weekendgezin.