Informatie platform Zorg en Welzijn Gehandicapten.info | Nieuws Zorg en Welzijn VG GGZ JGZ OZ De definitie van mantelzorg Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.
Gehandicapten informatieplatform zorg en welzijn

Dit is een verouderde versie van de website Klik hier om naar de nieuwe site te gaan

  Regelhulp Kennisbank Nieuws Organisaties Sport Uitstapjes Vacatures Vakantie Vrijwilligerswerk

Gehandicapten info De pagina wordt geladen
Een moment geduld.

Gehandicapten infoVrijwilligerswerk en Mantelzorg - De definitie van mantelzorg
Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.
Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor, bijvoorbeeld de zorg voor een gezond kind.Mezzo volgt de definitie die door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid is vastgesteld:
Mantelzorg
is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door Ć©Ć©n of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.
Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn termen die vaak door elkaar gehaald worden. Toch zijn het verschillende dingen.

Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen de zorg niet zomaar beƫindigen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.

Voor vrijwilligerswerk kies je
Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Daarnaast zorgen zij voor een afgebakende tijd (bijvoorbeeld een dagdeel per week) en kunnen zij de zorg op eigen initiatief beƫindigen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen.

Veel mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om te zorgen, maar lopen tegen allerlei knelpunten aan.
De zorg is vaak moeilijk te combineren met een betaalde baan. Mantelzorgers maken veel extra kosten die nergens te verhalen zijn. Ook hebben ze bijvoorbeeld te weinig mogelijkheden om de zorg tijdelijk over te dragen.

Mantelzorgers hebben recht op:

 • minimaal 4 uur per week overname van de zorg thuis, door vrijwilligers of professionals
 • de zekerheid van 24 uurs noodopvang bij onverwachte uitval (ziekte van de mantelzorger)
 • minimaal 20 uur per jaar individuele ondersteuning, bemiddeling, lotgenotencontact
 • een goede onkostenvergoeding
 • een vergoeding (voor mantelzorgers met een laag inkomen)
 • mogelijkheden om de zorg te kunnen combineren met een betaalde baan
 • geheel of gedeeltelijke vrijstelling van de sollicitatieplicht
 • mogelijkheden voor training/begeleiding om te kunnen herintreden na een periode van intensieve mantelzorg

Omdat het zorgen voor een naaste zeer intensief kan zijn, heeft een mantelzorger af en toe vrije tijd nodig. Hij kan dan een beroep doen op respijtzorg.
Bij respijtzorg worden de mantelzorgtaken (tijdelijk) overgenomen door beroepskrachten of vrijwilligers. Respijtzorg kan thuis, maar ook buitenshuis worden gegeven. De persoon die zorg nodig heeft, gaat dan tijdelijk naar een logeervoorziening of dagopvang. De zorg kan incidenteel worden overgedragen of structureel (bijvoorbeeld elke week een dagdeel of elke maand een weekend). De verschillende
manieren om respijtzorg in te vullen, vindt u op de website van Mezzo, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.

Financiering respijtzorg
Of en hoeveel u voor respijtzorg betaalt, hangt af van welke voorzieningen nodig zijn. De vervangende zorg kan betaald worden uit de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of ingekocht worden met een persoonsgebonden budget (pgb). Daarnaast kan de gemeente mantelzorgers en vrijwilligers financieel ondersteunen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Meer informatie over de mogelijkheden om respijtzorg te financieren, vindt u op Respijtwijzer.nl.


Mantelzorgcompliment
Als blijk van waardering kunnen mantelzorgers elk jaar een vergoeding krijgen van maximaal ā‚¬ 200. Dit heet het mantelzorgcompliment. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt deze vergoeding.
Mantelzorgers moeten meedenken, meepraten, meebeslissen: ze moeten gehoord worden bij de indicatiestelling en ze moeten zitting hebben in de Wmo-raden van de gemeenten.

Stel uw vraag aan de Mantelzorglijn

Zorgt u voor een ander en heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning? Of wilt u graag uw verhaal kwijt?
Bel dan de Mantelzorglijn van Mezzo:Telefoon: 0900 20 20 496 (ā‚¬ 0,10 p/m). De Mantelzorglijn is elke werkdag bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur.

Mantelzorgmakelaar
Heeft u als mantelzorger ook zoveel regelwerk? Dan kunt u een beroep doen op een mantelzorgmakelaar. Dit is een goed opgeleide tussenpersoon. Hij of zij kan u helpen bij allerlei regeltaken op het gebied van zorg, arbeid, welzijn, wonen of financiƫn. Hierdoor wordt u minder belast met regelwerk en komt u snel bij het juiste loket terecht.
De mantelzorgmakelaar kan u bijvoorbeeld helpen bij:

 • het aanvragen van een indicatie of een persoonsgebonden budget
 • het invullen van formulieren
 • bij het afstemmen van werk en privĆ© met uw werkgever
 • het op orde krijgen van de administratie

Mantelzorgmakelaars zijn in dienst van een Steunpunt Mantelzorg of werken zelfstandig (alleen of in een commercieel samenwerkingsverband).
De dienstverlening via de Steunpunten Mantelzorg is meestal gratis voor mantelzorgers. Dienstverlening door een zelfstandig werkende makelaar moet u vaak zelf betalen. Deze kosten worden soms vergoed door de zorgverzekeraar. In een aantal regio s worden de kosten vergoed uit de Wmo.

De kosten die door een mantelzorgmakelaar vergoed worden zijn afhankelijk van de hoogte van uw aanvullende verzekering. Er worden duidelijke afspraken met u gemaakt welke diensten hierbinnen mogelijk zijn. Indien u langer van de diensten van de mantelzorgmakelaar gebruik wenst te maken wordt er een overeenkomst met u afgesloten.

Met een PGB kunt u de mantelzorgmakelaar alleen vergoeden vanuit het vrij besteedbare deel van uw budget. Indien er sprake is van een keurmerk voor PGB-bureaus kan men onder bepaalde voorwaarden gelimiteerde bemiddelingskosten vergoed krijgen. De mantelzorgmakelaar kan u hierover nader informeren.

De kosten die door een mantelzorgmakelaar vergoed worden zijn afhankelijk van de hoogte van uw aanvullende verzekering. Er worden duidelijke afspraken met u gemaakt welke diensten hierbinnen mogelijk zijn. Indien u langer van de diensten van de mantelzorgmakelaar gebruik wenst te maken wordt er een overeenkomst met u afgesloten.

Met een PGB kunt u de mantelzorgmakelaar alleen vergoeden vanuit het vrij besteedbare deel van uw budget. Indien er sprake is van een keurmerk voor PGB-bureaus kan men onder bepaalde voorwaarden gelimiteerde bemiddelingskosten vergoed krijgen. De mantelzorgmakelaar kan u hierover nader informeren.

Steunpunt mantelzorg
Er zijn diverse Steunpunten Mantelzorg door heel Nederland waar u terecht kunt voor informatie, advies, praktische steun, een persoonlijk gesprek, contactgroepen en cursussen. Zoek direct een steunpunt mantelzorg voor ondersteuning of informatie bij u in de buurt.


Bronnen Mezzo  en Rijksoverheid.nl YouTube