Informatie platform Zorg en Welzijn Gehandicapten.info | Nieuws Zorg en Welzijn VG GGZ JGZ OZ PGB-maatregel onvoldoende onderbouwd
Gehandicapten infoGehandicapten.info  Informatie Platform Zorg en Welzijn  
  Regelhulp Kennisbank Nieuws Organisaties Sport Uitstapjes Vacatures Vakantie Vrijwilligerswerk

Gehandicapten info De pagina wordt geladen
Een moment geduld.


Gehandicapten info Red de verzorgingshuizen en teken de petitie "Dreigende sluiting van 40% van de 2000 verpleeg- en verzorgingshuislocaties"
De verpleeg- en verzorgingshuiscapaciteit zal de komende jaren met ongeveer 40 procent afnemen. Dat komt door veranderingen in de bekostiging van de ouderenzorg. In het regeerakkoord van Rutte II is zijn de zorgzwaartepakketten (zzp’s) 1 en 2 geschrapt per 1 januari 2013. De zzp’s 3 worden per 1 januari 2014 geschrapt en zzp 4 per 1 januari 2016.
Redverzorgingshuizen.petities.nl
Gehandicapten info

Gehandicapte dementerende man vriest bijna dood door fout Regiotaxi
Een 74-jarige gehandicapte en dementerende opa is in de nacht van dinsdag op woensdag in de vrieskou gezet door de regiotaxi. Hij bracht drie uur moederziel alleen door in zijn rolstoel op straat in Roelofarendsveen (Zuid-Holland).

De familie van de man is woest op de regiotaxi. Om 11 uur zette de taxichauffeur hem op straat voor het verkeerde huis. De opa kan niet zelfstandig bewegen en werd aan zijn lot overgelaten.

Pas om 2 uur s nachts belde het verpleeghuis in Alphen aan den Rijn, waar de man woont, zijn vrouw om te zeggen dat hij nog niet thuis was gekomen. Kort daarop werd de opa gevonden. Met de ambulance werd hij vervolgens naar huis gebracht, meldt het Leidsch Dagblad.

Dood"Als de verpleging daar geen alarm had geslagen, hadden we hem de volgende ochtend dood gevonden", zegt de dochter van het slachtoffer. "Wij vragen ons echt af wat voor een mens die taxichauffeur is, om een hulpeloze man bij min tien op een stille straat achter te laten."
Bron Powned

Gehandicapten info

Reizen met de Regiotaxi kan ook zonder Wmo-pasje
Met ingang van dit jaar zijn er twee veranderingen bij de Regiotaxi.Maar daarvan zult u als reiziger weinig merken. De telefoon voor een ritaanvraag wordt in een ander callcenter opgenomen en de ritten worden door een ander taxibedrijf gereden.

Regiotaxi gelderland
Via 0900 0276 kunt u een rit aanvragen en vooraf de ritprijs laten berekenen. Taxibedrijf Willemsen De Koning is het nieuwe vervoerbedrijf, dat met nieuwe busjes rijdt. De Regiotaxi verzorgt, naast het vervoer op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ook gewoon Openbaar
Vervoer (OV). Iedereen kan en mag reizen met de Regiotaxi. Kijk op www.regiotaxigelderland.nl/ voor de reismogelijkheden. Regiotaxi rijdt met nieuwe busjes van Willemsen De Koning
Beheersbureau
De Regiotaxi heeft een beheersbureau in Arnhem. Dit bureau beheert en behartigt alle zaken rondom dit vervoer. Het bewaakt ook de belangen van de reizigers. U kunt er informatie krijgen en klachten indienen. Dit bureau is via de website en telefonisch bereikbaar via 026-355 21 21.
Wat kost het?
Het Openbaar Vervoer- tarief is twee euro per ritzone. Voor de Regiotaxi geldt dezelfde zonering als bij de bus. Een rit kost altijd een zone meer dan de rit lang is. Bij de aanvraag voor een OV-rit is het verstandig direct aan te geven dat u geen Wmo pasje hebt. De werkelijke kosten per ritzone zijn ongeveer vier euro. Het verschil tussen kostprijs en tarief wordt bijgepast door de provincie en de gemeente.
WMO-pasje
Het Wmo tarief is per 1 januari 0,65 euro. De gemeente bepaalt of iemand een Wmo-pas krijgt. Het beheersbureau zorgt daarna voor het aanmaken en toezenden van die pas. Berkelland heeft met de gemeenten in de Regio Achterhoek afspraken en regels gemaakt over de reismogelijkheden voor de Wmo-reiziger. Pashouders krijgen hierover apart bericht van de gemeentelijke Wmo-consulenten.

Regiotaxi-rit aanvragen: 0900 0276
www.regiotaxigelderland.nl/
OV-tarief: 2,00 euro per zone
Met Wmo-pas: 0,65 euro per zone
Bron: Nieuwsbank.nl

Gehandicapten info

Funda voor ouderen gestart
Na alle websites voor woningzoekenden is er nu ook een website waarop ouderen een passende zorg- en seniorenwoning met thuiszorg kunnen vinden. Op www.zorgwoning.nl  vinden ze alle beschikbare aanleun- of ouderenwoningen, serviceflats of vrije plaatsen in verzorgings- en verpleegtehuizen van alle Nederlandse zorg- en woningaanbieders.

Doel van de website is vraag en aanbod van zorgwoningen beter op elkaar te laten aansluiten. Vooral omdat de vraag de komende jaren het aanbod zal overtreffen. Uit onderzoek van ouderenbond ANBO en het Ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat er momenteel een tekort is van 85.000 geschikte ouderenwoningen. De vraag naar dit type woningen groeit met 40.000 per jaar.

Op de nieuwe website kunnen zorgaanbieders, verzorging- en verpleeghuizen, corporaties, vastgoedbeleggers en beheerders van seniorenwoningen gratis hun aanbod plaatsen, bijvoorbeeld via een eigen profielpagina. Bezoekers van Zorgwoning.nl kunnen zoeken naar een zelfstandige woning, zo nodig met thuiszorg, of een onzelfstandige woning. Ze zien waar de woning ligt, welke zorg en service erbij geleverd wordt en wat de huurprijs is. Er staan al ruim 2000 aangeboden zorgwoningen op de pas gestarte website.
Bron: Ango.nl


Gehandicapten info

Start hulplijn seksueel misbuik
Vanaf 1 oktober 2012 - kunnen slachtoffers van seksueel misbruik die niet weten welke instantie hen het beste kan helpen terecht bij de landelijke Hulplijn Seksueel Misbruik.
Dit kan via 0900-9999 001 en www.hulplijnseksueelmisbruik.nl. De hulplijn is er voor slachtoffers van seksueel misbruik in het verleden en het heden. Ook getuigen van seksueel misbruik en mensen die een slachtoffer willen helpen, kunnen bij de hulplijn hun verhaal kwijt. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS), minister Opstelten en staatssecretaris Teeven (beiden VenJ) maken de nieuwe hulplijn mogelijk.

Deetman en Samson

Het idee voor één landelijk meldpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik komt voort uit het werk van de commissie Deetman en de commissie Samson. Deze commissies onderzoeken respectievelijk seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk en seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst.

Deetman en Samson hebben geconstateerd dat slachtoffers van seksueel misbruik niet altijd de juiste weg weten te vinden naar hulp of advies. Daarom hebben zij voorgesteld om één landelijk meldpunt te realiseren voor slachtoffers van seksueel misbruik die niet weten welke instantie hen het beste kan helpen. De betrokken bewindslieden van VWS en VenJ hebben dit idee omarmd en besloten het landelijke meldpunt mogelijk te maken in de vorm van de Hulplijn Seksueel Misbruik. Deze hulplijn gaat vanaf vandaag - 1 oktober 2012 - die rol vervullen. Op die datum sluit het meldpunt van de commissie Samson. Het eindrapport van Samson verschijnt op 8 oktober.

Werkwijze

De hulplijn is bij Slachtofferhulp Nederland gevestigd. De mensen die de hulplijn bellen krijgen een medewerker aan de lijn die helpt om op basis van hun verhaal of vraag duidelijk te krijgen welke hulp of advies het beste bij hun past. Vervolgens zorgt de medewerker ervoor dat zij met de juiste instantie in contact komen. Mensen kunnen de hulplijn ook anoniem bellen.

De bestaande instanties die samenwerken om de landelijke Hulplijn Seksueel Misbruik te realiseren en daarmee slachtoffers van seksueel misbruik nog beter te helpen zijn: Slachtofferhulp Nederland, de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling, de Steunpunten Huiselijk Geweld, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg. De hulplijn kan slachtoffers niet alleen in contact brengen met de samenwerkende organisaties, maar ook met bijvoorbeeld de politie wanneer zij een zedenmisdrijf willen melden of aangifte willen doen. Uiteraard kunnen slachtoffers van seksueel misbruik net als nu ook direct bij bestaande instanties terecht.
Bron: Igz.nl

Gehandicapten info

Verpleegkundigen in het ziekenhuis vinden het moeilijk om verpleegkundige zorg te verlenen aan psychiatrische patiënten. Gebrek aan tijd, kennis en ervaring spelen hierbij een belangrijke rol.

Dat schrijven Silvia Kok, Nikki Adema, Cindy Hollander, Brenda de Noord, Eveline Molenaar en Denise van Rixel in een onderzoeksverslag in TVZ van augustus. Allen zijn student HBO verpleegkunde aan de Hogeschool InHolland.
De studenten deden literatuuronderzoek en interviewden verpleegkundigen in ziekenhuizen. Daaruit blijkt dat verpleegkundigen op algemene verpleegafdelingen zich vaak onvoldoende bekwaam voelen om met patiënten met psychiatrische problematiek om te gaan. Zij ervaren de zorg als ‘moeilijk’. Ook zien zij de begeleiding van psychiatrische patiënten niet als hun rol, ze leggen doorgaans de prioriteit bij lichamelijke verzorging.
Bron: Nursing.nl

Gehandicapten info

CIZ faxte vertrouwlijke gegevens
Vertrouwelijke medische gegevens blijken al jarenlang terecht te komen bij een technische groothandel in Terneuzen. Een ziekenhuis gebruikt al die tijd het verkeerde faxnummer. De gegevens zijn bedoeld voor het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ), dat aanvragen voor de AWBZ toetst.

Een woordvoerder van het CIZ bevestigt dat er oude aanvraagformulieren in omloop zijn. Daarop staat het faxnummer van de voorloper van het centrum. Dit nummer is inmiddels in gebruik bij de groothandel. De groothandel heeft al meerdere keren gemeld dat het regelmatig misgaat.

Bron: Lees verder op nd.nl

Gehandicapten info

Awbz: al sinds 1974 te duur
De awbz voldoet niet meer. Te log, te duur en te ondoorzichtig. Dat is overigens niet iets van de laatste jaren. Sinds de invoering in 1968 heeft de wet talloze veranderingen doorgemaakt om de kosten in de hand de houden – tevergeefs.
De achterliggende gedachte was helder toen de awbz in 1968 in het leven werd geroepen: iedere burger moest verzekerd zijn in het geval hij zou worden getroffen door een langdurige ziekte of een blijvende handicap. De ziektekosten daarvoor waren ook in die tijd al niet op te brengen voor een individu en werden niet gedekt door het ziekenfonds en de particuliere verzekeraars. Lees verder

Bron: Telegraaf.nl

Gehandicapten info

Verzorgend wassen
De film laat zien hoe het Verzorgend wassen in de thuiszorg in de praktijk werkt en laat ervaringen zien van zowel de klant als van de medewerker. Verzorgend wassen is wassen, huid verzorgen en afdrogen in één handeling. Dit gebeurt met een speciaal geïmpregneerd washandje.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat klanten en medewerkers Verzorgend wassen een hoger rapportcijfer geven dan traditioneel wassen.

Bron: youtube.com
Gehandicapten info

Nieuws PGB-maatregel onvoldoende onderbouwd
De Algemene Rekenkamer plaatst kanttekeningen bij een aantal gegevens en aannames waarop de berekening voor de decentralisatie van AWBZ-begeleiding is gebaseerd. Met name de veronderstelde effecten van de pgb-maatregel zijn niet duidelijk. Het budget van 2,8 miljard euro dat het Rijk in 2014 beschikbaar wil stellen aan gemeenten voor de decentralisatie is over het algemeen correct berekend.
In haar rapport stelt de Algemene Rekenkamer vast dat staatssecretaris Veldhuijzen van de gehanteerde aanname voor de pgb-maatregel niet voldoende heeft onderbouwd. De staatssecretaris gaat er in de berekening van uit dat 32% van de gebruikers van een persoonsgebonden budget (pgb) geen gebruik meer zou maken van publiek gefinancierde zorg zodra zij geen recht meer hebben op een pgb. De onderliggende onderzoeken bieden volgens de Rekenkamer niet voldoende zekerheid voor deze aanname.
Daarnaast is de afspraak over de jaarlijkse volumegroei van de begeleiding onduidelijk. De Rekenkamer kan daardoor niet berekenen of de staatssecretaris dit correct heeft ingeschat.

Besluitvorming uitgesteld

In hun reacties op het rapport geven zowel de staatssecretaris van VWS als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan dat het rapport aanleiding geeft voor nader bestuurlijk overleg tussen hen beiden. Dit overleg vindt plaats zodra er meer duidelijkheid is over de status van het wetsvoorstel. De Tweede Kamer in haar huidige samenstelling zal het wetsvoorstel niet meer behandelen. Bron: Skipr.nl

Gehandicapten infoSteun Gehandicapten.info in de strijd tegen illegale wapenhandel
Gehandicapten info
het kennisplatform zorg en welzijn zet zich in voor een betere wereld zonder illegale wapens.De handel in illegale wapens is big busness waarbij jaarlijks sterven er duizenden mensen door het gebruik van deze wapens.
Denk maar aan de gewapende conflicten in Afrika of dichterbij in Oost Europa.Wij willen net met onze ahnden op de rug staan en niets doen en willen jou op de hoogte brengen van de petitie tegen de illegale wapenhandel. Jij kan wat betekenen voor de wereld!
Klik hier om naar de petitie te gaan


Gehandicapten info

Nieuws aanmelden bij gehandicapten.info
Er is veel te melden over zorg en mensen met een beperking. Gehandicapten.info geeft u de kans uw initiatief of nieuws te melden hier op de site. Gebruik het contact formulier en de Redactie neemt contact met u op.