Gehandicapten info volg ons op twitter @beperking
Gehandicapten infoGehandicapten.info     
     Regelhulp Kennisbank Nieuws Organisaties Sport Uitstapjes Vacatures Vakantie Vrijwilligerswerk

     Link aanmelden     

sexualiteit mensen met een beperking Seksualiteit

Trainershandleiding psycho-educatie over seksualiteit voor jongeren met autisme Sex met Gehandicapten
De webredactie van gehandicapten info is meerdere malen benaderd door bezoekers met de vraag of er wetgeving is omtrent sex met gehandicapten. Vanuit de zedelijkheidswetgeving bezien, geldt als algemeen uitgangspunt dat seksueel contact met een persoon strafbaar wanneer dit onvrijwillig plaatsvindt (bijvoorbeeld onder dwang, geweld of bedreiging daarmee, maar ook subtielere vormen van dwang). Daarnaast gelden voor kinderen bijzondere bepalingen. Evenzo wordt bijzondere bescherming geboden aan kwestbare personen (dat zouden onder omstandigheden gehandicapten kunnen zijn). In dat kader zijn de artikelen 243 en 247 Sr van belang (zie hieronder, vooral de elementen 'lichamelijke onmacht' en gebrekkig ontwikkeling' zijn dan van belang).

Artikel 243
Hij die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 247
Hij die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijk onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden of met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen pleegt of laatstgemelde tot het plegen of dulden van zodanige handelingen buiten echt met een derde verleidt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.
  
aangepaste vakantiewoningen Contact


Aanmelden bij gehandicapten.info
Een website promoten via gehandicapten.info?
Dat is helemaal kostenloos! Gehandicapten.info heeft als doelstelling om de informatie op internet voor gehandicapten onder 1 dak te brengen op een eigentijdse manier. Vul onderstaand formulier in en de webredactie plaatst de website of url op gehandicapten.info.
Uw link is niet direct zichtbaar, deze wordt eerst door een redactie bekeken. Dat kan uren of dagen duren. Wij doen ons best de doorlooptijd binnen de perken te houden. U krijgt vanzelf bericht zodra uw gegevens zijn goedgekeurd.

Naam website:
 
E-mail adres:
 
Website of url:
 
Beschrijving website of url: